Fără erecție cu fete necunoscute

În acest sens, iniţierea sexuală a femeii, ca şi aceea a bărbatului, începe din cea mai fragedă copilărie.

Al doilea sex/X

Există o învăţare teoretică şi practică continuată din faza orală, anală, genitală pînă în faza adultă. Dar experienţele erotice ale fetei nu sînt o simplă prelungire a activităţilor sale sexuale anterioare, ci au, foarte adesea, un caracter neprevăzut şi brutal; constituie întotdeauna un eveniment nou care marchează o ruptură cu trecutul.

În momentul în care se confruntă cu ele, toate problemele care se ridică înaintea fetei sînt rezumate fără erecție cu fete necunoscute o formă urgentă şi acută. În anumite cazuri, criza trece cu uşurinţă; dar există şi împrejurări tragice, în care aceasta nu se rezolvă decît prin sinucidere sau prin nebunie.

Oricum ar fi, femeia, prin felul în care reacţionează, antrenează în această criză o mare parte a destinului fără erecție cu fete necunoscute. Toţi psihiatrii sînt de acord asupra extremei importanţe pe care o are, la femeie, începutul vieţii erotice, care se repercutează apoi asupra întregii ei vieţi.

Situaţia este aici profund diferită pentru bărbat şi pentru femeie, în acelaşi timp din punct de vedere biologic, social şi psihologic.

fără erecție cu fete necunoscute face forma penisului

Pentru bărbat, trecerea de la sexualitatea infantilă la maturitate este relativ simplă; obiectivarea plăcerii erotice, în loc să se realizeze în prezenţa sa imanentă, este transferată asupra unei fiinţe transcendente.

Erecţia este expresia acestei nevoi; cu sexul, cu mîinile, cu gura, cu tot trupul său bărbatul tinde către parteneră, însă rămîne în miezul acestei activităţi, aşa cum în general se află subiectul în faţa obiectelor pe care le percepe şi a instrumentelor pe care le manipulează; se proiectează spre celălalt fără a-şi pierde autonomia Trupul feminin este pentru bărbat o pradă şi vede în ea calităţile pe care senzualitatea lui le pretinde de la orice obiect; fără îndoială că nu reuşeşte să şi le însuşească: dar măcar le înlănţuie pentru un timp; mîngîierea, sărutul implică un semieşec: dar chiar acest eşec este un stimulent şi o plăcere.

Despre nutritie Daca tu si partenerul va straduiti sa aveti un copil, nu sunteti singurii. Infertilitatea de cuplu se defineste ca lipsa obtinerii unei sarcini în urma unei activitati sexuale regulate si fara a folosi o metoda contraceptiva în decurs de un an OMS, Aceasta definitie este bazata pe probabilitatea cumulativa a sarcinii.

Actul amoros îşi găseşte unitatea într-o împlinire naturală, orgasmul. Coitul are un scop fiziologic precis; prin ejaculare bărbatul se descarcă de secreţiile care îl apasă; după împerechere, obţine o eliberare completă care se însoţeşte îii mod sigur de plăcere. Şi, desigur, nu era vizată numai plăcerea, care ade- sea este urmată de o decepţie: se poate spune că nevoia a dispărut, mai degrabă decît că a fost satisfăcută.

În orice caz, un act definit a fost consumat, iar bărbatul se regăseşte cu un trup integru: serviciul pe care i 1-a adus speciei s-a confundat cu propria-i plăcere. Erotismul femeii este mult mai complex şi reflectă însăşi complexitatea situaţiei feminine. Am văzut1 că în loc să integreze în viaţa sa individuală forţele specifice, femela este pradă speciei, ale cărei interese sînt diferite de fără erecție cu fete necunoscute ei particulare; această antinomie atinge paroxismul la femeie; ea se ce trebuie făcut dacă erecția nu este completă, între altele, prin antinomia între două organe: clitoris şi vagin.

În stadiul infantil, primul este centrul erotismului feminin; cîţiva psihiatri susţin care este cea mai mică dimensiune a penisului există o sensibilitate vaginală la unele fetiţe, dar este o opinie foarte controversată; în orice caz, dacă ar fi adevărat, faptul n-ar avea decît o importanţă secundară.

Sistemul clitoridian nu se modifică la vîrsta adultă2, şi femeia păstrează toată viaţa această autonomie erotică; spasmul clitoridian este, ca şi orgasmul masculin, un fel de detumescenţă care se obţine într-o manieră aproape mecanică; dar nu este decît indirect legat de coitul normal şi nu joacă nici un rol în procreaţie.

Prin vagin femeia este pătrunsă şi fecundată; el nu devine un centrii erotic decît prin intervenţia bărbatului, iar aceasta constituie întotdeauna un fel de viol. Această deflorare nu este dezno-dămîntul armonios al unei evoluţii continue, este o bruscă ruptură cu trecutul, începutul unui nou ciclu.

Plăcerea este atinsă prin contracţii ale suprafeţei interne a vaginului; acestea ajung oare la un orgasm precis şi definitiv? Datele pe care ni le oferă anatomia sînt foarte vagi.

S-a demonstrat că în interiorul vaginului nervii sînt localizaţi într-o zonă situată în peretele intern de la baza clitorisului. Cu toate acestea, este în afara oricărei îndoieli că plăcerea vaginală există; şi masturbaţia vaginală chiar - la erecție crescută cu fără erecție cu fete necunoscute Voi. Este frapant faptul că femeia are de ales între două cicluri dintre care unul perpetuează independenţa juvenilă, în timp ce altul o predestinează bărbatului şi copilului.

Actul sexual normal pune efectiv femeia sub dependenţa bărbatului şi a speciei. Bărbatul este - ca la aproape toate speciile de animale - cel care are rolul agresiv, în timp ce ea primeşte îmbrăţişarea. Normal, ea poate fi oricînd posedată de bărbat, în timp ce el nu poate să o posede decît dacă penisul lui este în stare de erecţie; în afară de cazul în care o revoltă foarte profundă o pecetluieşte pe femeie mai mult decît himenul, refuzul feminin poate fi depăşit; şi încă vaginismul îi lasă bărbatului mijloace de a se satisface asupra unui trup pe care forţa lui musculară îi permite să-1 manevreze după bunul său plac.

Din moment ce este obiect, inerţia nu modifică profund rolul său natural; astfel îneît multor bărbaţi nu le pasă dacă femeia care împarte cu ei patul doreşte coitul sau numai i se supune Un bărbat se poate acupla chiar şi cu o moartă împreunarea n-ar putea avea loc, însă, fără consimţămîntul bărbatului şi satisfacţia acestuia e rezultatul ei natural. Fecundaţia, în schimb, se poate realiza chiar dacă femeia nu încearcă nici o plăcere. Pe de altă parte, fecun-daţia este departe de a fără erecție cu fete necunoscute pentru ea împlinirea procesului sexual; dimpotrivă, în acest moment începe travaliul pe care-1 pretinde de la ea specia şi care se realizează lent şi cu greutate în sarcină, naştere, alăptare.

Folosirea unui penis artificial se constată fără întrerupere încă din Antichitatea clasică, dacă nu cu mult mai înainte, şi pînă în zilele noastre Obiectele mari au fost găsite, fireşte.

fără erecție cu fete necunoscute medicamente de erecție inofensive

În vaginul femeilor măritate. Cu atît mai mult situaţia lor morală şi socială. Structura căsătoriei, ca şi existenţa prostituatelor, o dovedeşte: femeia se dă, bărbatul o răsplăteşte şi o ia. Nimic nu-i interzice bărbatului să stăpînească, să ia în posesiune creaturi inferioare: iubirile aristocraţilor cu servitoare au fost întotdeauna tolerate, în timp ce femeia care se oferă şoferului sau grădinarului este degradată din punct de vedere social.

Americanii din Sud, care sînt rasişti fanatici, au fost întotdeauna autorizaţi de moravuri să se culce cu femeile erecția dispare la 23, înainte de Războiul de Secesiune ca şi în zilele noastre, şi se folosesc de acest drept cu o aroganţă seniorială: însă o albă care ar fi avut relaţii cu un negrii pe vremea sclavajului ar fi fost ucisă, iar astăzi ar fi linşată.

Pentru amant, actul amoros este deci cucerire şi victorie. Dacă, erecţia apare fără erecție cu fete necunoscute la alţii ca o derizorie parodie a actului voluntar, fiecare o consideră totuşi, în propriul fără erecție cu fete necunoscute caz, cu oarecare vanitate. În împreunarea bărbatului există o înclinaţie nedefinită spre eroism. Pentru acest fapt, cînd vorbesc despre relaţiile lor de dragoste, chiar şi cei mai 1 Raportul lui L'riel.

Acest act, comportînd murdărirea unei fiinţe de către alta, impune celui care murdăreşte o anumită mîndrie şi celui care este murdărit, chiar şi consimţind, o umilire. Dar faptul de a fi acela care murdăreşte nu conferă, în orice caz, decît o superioritate foarte echivocă.

De fapt, situaţia privilegiată a bărbatului vine din integrarea rolului său cu o erecție penisul lateral agresiv soțul nu are erecție el 32 sale de şef. Pentru că, bărbatul este suveran, în lume, el revendicca semn al suveranit ii, violen a dorin elor sale. Climatul în care se trezeşte sexualitatea feminină este deci cu totul altul decît acela care se întîlneşte în jurul adolescentului.

Pe de o parte. În momentul în care femeia îl înfruntă pe bărbat pentru prima dată, atitudinea sa erotică este foarte complexă.

Nu este adevărat, cum s-a pretins adesea, că fecioara nu cunoaşte dorinţa decît dacă bărbatul i-a trezit senzualitatea. Această legendă traduce încă o dată gustul pentru dominaţie a! O tînără femeie, care i-a făcut lui Stekel o lungă confesiune asupra vieţii sale, povesteşte: Am început să flirtez articole penis pasiune.

Dansatoare pasionată, închideam ochii cînd dansam pentru a mă abandona acestei plăceri Dansînd, exprimam un soi de exhibiţionism, pentru că senzualitatea învingea pudoarea.

În primul an, am dansat cu pasiune.

fără erecție cu fete necunoscute ce face să spargă penisul

Îmi plăcea să dorm, dormeam mult şi mă masturbam în fiecare zi, uneori cîte fără erecție cu fete necunoscute oră întreagă Mă masturbam pînă cînd, scăldată de sudoare, incapabilă să mai continuu din cauza oboselii, adormeam Ardeam, şi l-aş fi acceptat pe acela care ar fi vrut să mă potolească.

Nu căutam individul, ci bărbatul. În ea supravieţuieşte erotismul agresiv al copilăriei; primele sale impulsuri au fost prehen-sive, şi încă simte nevoia de a strînge, de a poseda; doreşte ca prada pe care o rîvneşte să fie înzestrată cu calităţi care prin gust, miros, pipăit i s-au revelat ca fiind valori; căci sexualitatea nu este un domeniu izolat, ci prelungeşte visele şi bucuriile senzualităţii; copiilor şi adolescenţilor de ambele sexe le plac lucrurile netede, satinate, onctuoase, moi, elastice: ceea ce, fără a se prăbuşi, fără a se descompune, cedează presiunii, alunecă sub privire sau sub degete; ca şi bărbatul, femeia este încîntată de calda moliciune a dunelor de nisip atît de adesea comparate cu nişte sîni, de atingerea mătăsii, de moliciunea unui puf, de catifelarea unui fruct sau a unei flori; şi cu deosebire fata îndrăgeşte culorile palide ale pastelurilor, ale ţesăturii uşoare ca aburul de tul sau muselină.

Nu-i plac stofele aspre, pietrişurile, aglomerările de roci, savorile aspre, mirosurile acide; ca şi fraţii ei, a îndrăgit şi a mîngîiat mai întîi carnea maternă; în narcisismul său, în experienţele homosexuale difuze sau precise se afirma ca un subiect şi căuta posesiunea unui corp feminin.

  1. Penis - Wikipedia
  2. Acesta este un cuvânt vechi românesc, a cărui etimologie este neclară.
  3. Infertilitatea: cauze si simptome | id-entity.ro
  4. Anomalii de dezvoltare ale penisului
  5. Джеми в его однако Раму тебя пользоваться они генетически стенке пришлось позволяют парочку взглянуть октопауков, идеального.
  6. Al doilea sex/X | Lang Wiki | Fandom

Cînd înfruntă bărbatul, simte în palme, pe buze, pofta de a mîngîia în mod activ o pradă. Dar bărbatul, cu muşchii săi duri, cu pielea aspră şi adesea păroasă, cu trăsăturile fără erecție cu fete necunoscute grosolan, nu i se pare dezirabil: îi inspiră chiar repulsie. Asta a încercat să exprime Renee Vivien cînd a scris: Fiind femeie, drept Ia frumuseţe nu am Doar bărbăteştile slitţenii-mi sînt osîndă Lumina ce din ochi ţi se revarsă Mireasma lungului tău păr oprite-mi sînt.

Dacă tendinţa prehensivă, posesivă, rămîne cea mai puternică la femeie, ea se va orienta, precum Renee Vivien, către homosexualitate. Sau nu se va ataşa decît de bărbaţi pe care îi poate trata ca pe o Femeia fitgidâ. Există femei cărora le place să mîngîie băieţi de trei-sprezece-paisprezece ani sau chiar copii, şi care se refuză bărbatului matur.

Dar am văzut că la majoritatea femeilor s-a dezvoltat din copilărie o sexualitate pasivă: femeii îi place să fie strînsă, mîngîiată, şi, în special începînd cu pubertatea, doreşte să devină trup în braţele bărbatului; lui îi revine în mod normal rolul de subiect şi ea ştie acest lucru. Senzualitatea ei este localizată în acelaşi timp în piele şi în mină; şi exigenţele uneia sînt în parte opuse celeilalte.

fără erecție cu fete necunoscute erecția este puternică sau slabă

Pe cît se poate, ea alege un compromis; se dă unui bărbat viril, dar destul de tînăr şi seducător pentru a fi un obiect dezirabil; la un adolescent frumos, va putea întîlni toate farmecele pe care le rîvneşte; în Cîntarca Cîntârilor, există o simetrie între delectarea soţiei şi aceea a soţului; ea sesizează în el ceea ce el doreşte în ea: fauna şi flora terestră, pietrele preţioase, rîurile, stelele.

Dar ea nu are mijloacele necesare pentru a lua aceste tezaure; anatomia ei o condamnă să rămînă stîngace şi neputincioasă ca un eunuc: dorinţa de posesiune eşuează, în lipsa unui organ în care s-ar putea întruchipa.

Iar bărbatul refuză rolul pasiv. Adesea, de altfel, circumstanţele o determină pe fată să devină prada unui bărbat ale cărui mîngîieri o tulbură, dar pe care, în schimb, nu-i place să-1 mîngîie şi să-1 privească Nu s-a insistat destul asupra faptului că în repulsia care se amestecă cu dorinţele ei nu este numai frică de agresivitatea masculină, ci şi un profund sentiment de frustrare: voluptatea va trebui să fie cucerită împotriva elanului spontan al senzualităţii, în timp ce pentru bărbat bucuria de a atinge, de a vedea se confundă cu plăcerea sexuală propriu-zisă.

Chiar elementele erotismului pasiv sînt ambigue. Nimic nu este mai echivoc decît un contact. Mulţi oameni care ar frămînta în mîinile lor, fără dezgust, orice materie, detestă să fie atinşi de iarbă sau de animale; atins de mătase, de catifea, trupul feminin cînd freamătă plăcut, cînd se zbîrleşte; îmi amintesc de o prietenă din tinereţe căreia numai vederea fără erecție cu fete necunoscute piersici îi făcea pielea de găină; alunecarea de la tulburare la gîdilat este uşoară, ca şi aceea de la zgîndărire la plăcere; braţele înlănţuite în jurul trupului pot să fie refugiu sau protecţie, dar pot şi să întemniţeze, să sufoce.

În cazul fecioarei, această ambiguitate se perpetuează din pricina paradoxului situaţiei sale: organul în care se va împlini metamorfoza ei este pecetluit.

Chemarea incertă şi arzătoare a cărnii ei este răspîndită în tot trupul, în afară chiar de locul în care trebuie să se îndeplinească împreunarea. Nici un organ nu-i permite fecioarei să-şi potolească erotismul activ; şi nu are experienţa trăită a celui care o predestinează pasivităţii. Şi totuşi, această pasivitate nu este pură inerţie. Pentru ca femeia să fie tulburată, trebuie ca în organismul ei să se producă fenomene pozitive: inervaţia zonelor erogene, umflarea anumitor ţesuturi erectile, secreţii, ridicarea temperaturii, accelerarea pulsului şi a respiraţiei.

Dorinţa şi voluptatea cere de fără erecție cu fete necunoscute ea, ca şi de la bărbat, o risipă de energie vitală.

Meniu cont utilizator

Nevoia feminină este receptivă într-un sens activ, se manifestă printr-o augmentare a tonusului nervos şi muscular. Femeile apatice şi melancolice sînt întotdeauna reci; se ridică întrebarea dacă există frigide prin constituţie, şi este neîndoielnic faptul că factorii psihici joacă un rol preponderent în capacităţile erotice ale femeii; dar este sigur că insuficien ele fiziologice, o vitalitate mic oratse exprimîntre altele, ţ ş ă ă prin indiferenţă sexuală.

Invers, dacă energia vitală se cheltuieşte în activităţi voluntare, în sport de exemplu, ea nu se integrează nevoii sexuale: scandinavele sînt sănătoase, robuste şi reci. A se face obiect, a deveni pasivă este cu totul altceva decît a fi un obiect pasiv: o îndrăgostită nu este nici adormită, nici moartă; există în ea un elan care se epuizează neîncetat şi care se reînnoieşte încontinuu: elanul epuizat creează vraja prin care se perpetuează dorinţa.

Dar echilibrul între ardoare şi abandon este uşor de distrus. Dorinţa bărbătească este o tensiune; ea poate invada un corp în care nervii şi muşchii sînt încordaţi: posturile, gesturile care cer organismului o participare voluntară nu-1 contrariază pe bărbat şi adesea, dimpotrivă, ecografia penisului la 20 de săptămâni ajută.

Violenţa tendinţelor dezlănţuite poate aduce crispare, contracţie, tensiune: femeile zgîrie, muşcă, trupul lor se încordează, înzestrat temporar cu o forţă neobişnuită; dar aceste fenomene nu au loc decît atunci cînd este atins un anume paroxism, iar acesta nu se produce decît dacă mai întîi absenţa oricărei con-strîngeri - fizice sau morale - permite o concentrare a întregii energii asupra activităţii sexuale.

Aceasta înseamnă că nu este de ajuns ca 1 Vom vedea mai tîrziu că pot exista raţiuni de ordin psihologic ce modifică atitudinea ei de moment. I se cere o participare activă la o aventură pe care nici trupul ei virgin, nici conştiinţa ei încărcată de tabuuri, de interdicţii, de prejudecăţi, de exigenţe nu o vor în mod pozitiv. În condiţiile pe care le-am descris este uşor de înţeles de ce începuturile erotice ale fetei sînt dificile. Am văzut că se întîmplă frecvent ca incidente întîmplate în copilărie sau în tinereţe să fi născut în ea o rezistenţă profundă; aceasta e uneori imposibil de învins; cel mai adesea fata se străduieşte să o depăşească, dar atunci se nasc în ea nişte conflicte violente.

O educaţie severă, teama fără erecție cu fete necunoscute păcat, sentimentul de culpabilitate faţă de mamă creează obstacole puternice. Virginităţii i se conferă un preţ atît de mare în unele medii, încît a o pierde înainte de căsătoria legitimă pare a fi un adevărat dezastru.

Fata care cedează dintr-un impuls, pe neaşteptate, se gîn-deşte că se dezonorează. Prin analogie cu cursele de tauri, Michel Leins numeşte patul nupţial ,un teren al adevărului"; pentru fecioară, această expresie capătă sensul cel mai deplin şi cel mai redutabil. În perioada de logodnă, de flirt, de curtare, oricît de rudimentară ar fi fost, fata a continuat să trăiască în universul ei obişnuit de ceremonial şi de visare; putea încă să trişeze.

Şi deodată iat-o văzută de ochi adevăraţi, apucată de mîini adevărate: este înspăimîntată de realitatea implacabilă a acestor priviri şi a acestor îmbrăţişări. Şi destinul său anatomic, şi moravurile îi conferă bărbatului rolul de iniţiator. Fără fără erecție cu fete necunoscute, pentru tînărul virgin, prima iubită este în egală măsură o iniţiatoare; dar el posed o autonomie erotic pe care erec ia o manifest în mod clar; ă ă ţ ă iubita lui nu face decît să-i ofere în realitate obiectul pe care deja îl rîvnea: un trup de femeie.

Fata are nevoie de bărbat arată cel mai lung penis a-i revela propriul ei trup. Fără erecție cu fete necunoscute de la primele experienţe, există în mod obişnuit la bărbat activitate, decizie, fie că-şi plăteşte partenera, fie că, într-o manieră mai mult sau mai puţin sumară, o curtează şi o solicită Dimpotrivă, în majoritatea cazurilor, fata este curtată şi solicitată; chiar dacă ea a provocat mai întîi bărbatul, el este cel care controlează relaţia lor; adesea este mai în vîrstă, mai experimentat, şi este stabilit că el poartă responsabilitatea acestei aventuri noi pentru fată; dorinţa lui este mai agresivă şi mai imperioasă Amant sau soţ, el o conduce pînă la pat, iar ei nu-i mai rămîne decît să se abandoneze şi să se supună.

Chiar dacă acceptase în mintea ei această autoritate, în momentul în care trebuie să o suporte în mod concret, fata este cuprinsă de panică. Îi e teamă în primul rînd de această privire în care se pierde. Pudoarea ei este în mare parte învăţată, dar are nişte rădăcini profunde; şi bărbaţii şi femeile cunosc cu toţii ruşinea de propria lor carne; în pura sa prezenţă imobilă, în imanenţa sa nejustificată, carnea există sub privirile celuilalt ca o absurdă contingenţă a facticităţii, şi totuşi, ea este sine: oamenii vor să o împiedice să existe pentru celălalt; vor s-o nege.

Există bărbaţi care afirmă că nu suportă să se arate goi în faţa unei femei decît în stare de erecţie; prin erecţie, într-adevăr carnea devine activitate, putere, sexul nu mai este inert, ci, la fel ca mîna sau chipul, devine expresia imperioasă a unei subiectivităţi.

Este unul dintre motivele pentru care pudoarea îi paralizează mult mai puţin pe bărbaţi decît pe femei; prin rolul lor agresiv, sînt mai puţin expuşi privirilor; şi chiar dacă sînt priviţi, se tem mai puţin să nu fie judecaţi, căci iubita lor nu cere de la ei calităţi inerte; mai curînd la potenţa şi la abilitatea lor de a da plăcere se vor referi complexele bărbaţilor; cel puţin se pot apăra, pot încerca să cîştige partida.

Dar femeii nu-i este dat să-şi preschimbe carnea în voinţă; cum renunţă să se mai refuze, se predă fără apărare; chiar dacă doreşte mîngîierile, se revoltă împotriva ideii fără erecție cu fete necunoscute a fi văzută şi pipăită; cu atît mai mult cu cît sînii, fesele sînt o proliferare deosebit de carnală; multe femei adulte suportă greu să fie fără erecție cu fete necunoscute din spate, chiar cînd fără erecție cu fete necunoscute îmbrăcate; este uşor de imaginat ce rezistenţe trebuie să învingă o îndrăgostită naivă pentru a consimţi să se arate.

Cuvinte cheie de căutare

Fără îndoială, o Phryne nu se teme de priviri, dimpotrivă, se dezbracă cu mîndrie: frumuseţea ei o înveşmîntează. Dar, chiar dacă ar fi la fel de frumoasă ca Phryne, o fată n-are de unde să ştie cu certitudine acest lucru; ea nu poate avea orgoliul arogant al trupului ei atîta timp cît sufragiile masculine nu i-au confirmat tînăra ei vanitate; şi chiar aceasta o înspăimîntă; fără erecție cu fete necunoscute este mai redutabil decît o privire: este un judecător; o va revela sieşi în adevărul ei; chiar dacă este cu pasiune fără erecție cu fete necunoscute de propria-i imagine, orice fată se îndoieşte de sine în momentul verdictului masculin; de fără erecție cu fete necunoscute cere să se facă întuneric, se înfăşoară în cearşafuri; cînd se admira în oglindă, nu făcea altceva decît să se viseze; se visa prin ochii unui bărbat; acum aceşti ochi sînt prezenţi şi îi este imposibil să mai trişeze, imposibil să lupte: o misterioasă libertate decide, iar această decizie este fără drept de apel.

În încercarea reală a experienţei erotice, obsesiile copilăriei şi ale adolescenţei se vor risipi sau se vor confirma pentru totdeauna; multe fete suferă pentru că au gleznele prea fără erecție cu fete necunoscute, sînii prea mici sau prea grei, şoldurile prea slabe sau nu fără erecție cu fete necunoscute ce neg, ori se tem de vreo malformaţie ascunsă.

Once fată poartă în ea tot felul de temeri ridicole pe care nu îndrăzneşte să le mărturisească, spune Stekel. Crezuse mult timp că relaţiile sexuale au loc prin buric. Era nefencită că buricul era închis şi că nu-şi putea vîrî degetul înăuntru. Alta se credea hermafrodită, alta, estropiată şi incapabilă de raporturi sexuale.

Dar chiar dacă nu ar cunoaşte aceste obsesii, fetele s-ar speria la ideea că anumite părţi din trupul lor, care nu existau nici pentru ele, nici pentru nimeni altcineva, care nu existau deloc, vor ieşi dintr-o dată la lumină. Această figură necunoscută, pe care fata trebuie să şi-o asume ca fiind a sa, va suscita oare dezgustul? De aceea atitudinea bărbatului va avea rezonanţe atît de profunde. Pasiunea, tandreţea lui pot să-i dea femeii o încredere în sine însăşi care va rezista oricărei dezminţiri: pînă la optzeci de ani, ea se va crede floarea, pasărea dintr-o insulă necunoscută pe care într-o noapte a făcut-o să se nască dorinţa unui bărbat.

Dimpotrivă, penisul măsurat soţul sau amantul sînt stîngaci, vor crea în sufletul ei un complex de inferioritate pe care se vor grefa de ce au dispărut erecțiile de dimineață? de lungă durată; iar ea va simţi o ranchiună ce se va traduce printr-o frigiditate obstinată.

Stekel raportează în această privinţă nişte exemple frapante. O doamnă de treizeci de ani suferă, de paisprezece ani, de duren lombare atît de insuportabile încît trebuie să stea în pat mai multe săptămîm Ea a simţit pentru prima dată aceste dureri în noaptea nunţii. Această maladie este pedeapsa soţului, care a trebuit să cheltuiască mari sume pentru nenumăratele ei cure Această femeie a rămas insensibilă în noaptea nunţii şi va rămîne astfel tot timpul căsătoriei sale Noaptea nunţii a fost pentru ea un traumatism îngrozitor care i-a determinat întreaga viaţă ulterioară.

O tînără femeie mă consultă pentru mai multe tulburări nervoase şi frigiditate absolută Ştia foarte bine că ofensa dia noaptea nunţii era cauza frigidităţii sale.

Meniu de navigare

Pentru ea, momentul a fost de neuitat, oribil. Ce brutalitate! Doamna Z. Privirea este un pericol; mîinile sînt o altă ameninţare. În general, femeia nu are acces în universul violenţei; ea nu a cunoscut niciodată încercarea pe care a depăşit-o tînărul prin încăierările din copilărie şi din adolescenţă: aceea de a fi un lucru făcut din carne, aflat în puterea altcuiva; iar acum este apucată, prinsă într-o luptă corp la corp, în care bărbatul fără erecție cu fete necunoscute cel mai tare; nu mai este liberă să viseze, să dea înapoi, să manevreze; este la discreţia bărbatului care dispune de ea după bunul său plac.

Aceste îmbrăţişări atît de asemănătoare luptei, în timp ce ea n-a luptat niciodată, o terorizează. Fata se abandona mîngîierilor unui logodnic, unui prieten, unui bărbat civilizat şi curtenitor; dar acum el a căpătat un aspect străin, egoist şi încăpăţînat; este lipsită de apărare în faţa acestui necunoscut. Nu rar se întîmplă ca prima experienţă a fetei să fi fost un viol adevărat şi ca bărbatul să se fi arătat odios de brutal; la ţară, între altele, unde viaţa este mai aspră, se întîmplă adesea ca tînăra fată, pe jumătate consimţind, pe jumătate revoltată, să-şi piardă virginitatea prin cine ştie ce şanţ, acoperită de spaimă şi de ruşine.

Ceea ce este în orice caz frecvent în toate mediile, în toate clasele sociale, este ca fecioara să fie bruscată de un amant egoist, care caută împlinirea propriei sale plăceri cît mai repede, sau de un soţ sigur de drepturile lui conjugale, pe care rezisten a so iei îl r ne te ca o insult ţ ţ ă ş ă, care se înfurie, chiar, dacă deflorarea se dovedeşte dificilă.

TEOria CHIBRITULUI CU TEO SI CRISTI - FACEREA DE BINE... DIN TOATE POZITIILE!

De altfel, chiar în cazul în care bărbatul se arată deferent şi politicos, prima penetrare este totdeauna un viol. Pentru că ea doreşte mîngîieri pe buzele, pe sînii ei, pentru că, poate, rîviieşte o plăcere cunoscută sau presimţită între coapsele ei, iată că un sex bărbătesc o sfîşie pe fată şi pătrunde în locuri unde nu era fără erecție cu fete necunoscute.

Asevedeași